Aktualność: Punktowy system oceny podnoszenia kwalifikacji

Uprzejmie informujemy, że  dnia 8 grudnia 2010 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła uchwałę nr 750/2010  w sprawie zmian zasad etyki doradców podatkowych.
Powyższa uchwał wprowadza  punktowy system oceny podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych. (Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://www.krdp.pl/posiedzenie.php/uchwala/899)
Zgodnie z art. 11 f powyższej uchwały doradca podatkowy, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku minimum wynosi 8 punktów z powyższego limitu.
Poszczególnym formom podnoszenia kwalifikacji przyznaje się następujące ilości punktów:

a)    1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy – 1 punkt,

b)    1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy zakończonej testem, warsztaty tematyczne lub seminarium z zajęciami praktycznymi  – 1,5 punktu,

c)    1 godzina wygłoszonego wykładu, prelekcji lub podobnej formy – 3 punkty,

d)    udział w konferencji jednodniowej – ilość punktów równoważna ilości godzin konferencyjnych, zgodnie z zasadą ustaloną w lit a), nie więcej niż 5 punktów,

e)    udział w konferencji wielodniowej -  ilość punktów równoważna ilości godzin konferencyjnych zgodnie z zasadą ustaloną w lit. a), nie więcej niż 5 punktów za każdy dzień konferencyjny,

f)     publikacja artykułu lub innej podobnej formy – za każdą pełną stronę znormalizowanego maszynopisu 3 punkty, nie więcej niż 10 punktów za jeden artykuł,

g)    publikacja książkowa lub równoważna (np. w formie elektronicznej) w tym również publikacja współautorska, obejmująca przynajmniej 30 stron znormalizowanego maszynopisu – 24 punkty,

h)    ukończenie kolejnego fakultetu studiów magisterskich, ukończenie studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich – 32 punkty, przy czym tematyka studiów, winna być zbieżna z zakresem egzaminu na doradcę podatkowego,

i)    zdanie egzaminu na doradcę podatkowego – 32 punkty.

 

Doradcy podatkowi zobowiązani są do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie odpowiadajacym tematyce egzaminu na doradcę podatkowego.
 
ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO (art.20 Ustawy o doradztwie podatkowm):

1) źródła prawa i wykładnia prawa;
2) analiza podatkowa;
3) podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego;
4) materialne prawo podatkowe;
5) postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji;
6) międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne;
7) prawo dewizowe;
8) prawo karne skarbowe;
9) organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa;
10) rachunkowość;
11) ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych;
12) przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

 
 
Małopolski Oddział KIDP przygotowuje harmonogram szkoleń (wraz z wykazem punktów) umożliwiający wypełnienienie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

DATA PUBLIKACJI: 2010-12-28 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x