Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. dokonano aktualizacji listy osób wskazanych przez KIDP do udziału w przeszukaniu, stanowiącej załącznik nr 5 do stanowiska KRDP z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji postępowania doradcy podatkowego w trakcie przeszukania

Instrukcja postępowania doradcy podatkowego w trakcie przeszukania zawiera odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Lista osób wskazanych przez KIDP do udziału w przeszukaniu
 
dodała:
Joanna Polańska-Solarz
Specjalista ds. wydawnictw KIDP

DATA PUBLIKACJI: 2010-12-15 + pozostałe aktualności