Aktualność: Akcja START BIZNES

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Małopolskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o przystąpieniu do akcji „START BIZNES", która została zainicjowana przez Wielkopolski Oddział KIDP. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych oraz spółki doradztwa podatkowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach programu „START BIZNES" będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów ww. jednorazowej porady.

Zarząd planuje podjąć działania na terenie urzędów miast, w których nowy przedsiębiorca, przy składaniu wniosku o wpis do CEIDG, zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady.


W związku z tym, zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się w przedstawiony projekt. Szczegóły dotyczące akcji START BIZNES zawiera Regulamin dostępny na stronie
www.startbiznesdp.pl 

Każdy doradca podatkowy, który zgłosi chęć udziału w akcji START BIZNES, zostanie wpisany przez pracownika Małopolskiego Oddziału KIDP na listę doradców, dostępną na stronie www.startbiznesdp.pl oraz otrzyma logo START BIZNES. Doradca będzie mógł umieścić logo START BIZNES na swojej stronie internetowej oraz poinformować na niej, że bierze udział w akcji. Dzięki temu, ze strony internetowej doradcy podatkowego będzie istniała możliwość bezpośredniego przekierowania na stronę START BIZNES, i odwrotnie - na liście doradców biorących udział w akcji, każdy doradca będzie mógł zamieścić adres swojej strony internetowej, po kliknięciu którego otworzy się strona doradcy.  Warunkiem koniecznym wzięcia udziału doradcy podatkowego w akcji jest niezaleganie  z opłacaniem składek członkowskich powyżej 3 m-cy.  

                                                                                                                                                      

W celu uniknięcia potencjalnych wątpliwości dotyczących akceptacji regulaminu akcji START BIZNES przez Klientów, Zarząd Małopolskiego Oddziału KIDP proponuje włączenie do zawieranych z klientami umów następujących postanowień: Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem akcji „START BIZNES" dostępnym na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl <http://www.startbiznesdp.pl/>, zwanym dalej Regulaminem. 
 
Wszystkich doradców podatkowych zainteresowanych wzięciem udziału w akcji START BIZNES prosimy o przesyłanie swoich danych według wzoru podanego na liście doradców na stronie
www.startbiznesdp.pl (nazwa kancelarii, adres, telefon, e-mail, www) drogą mailową na adres malopolski@kidp.pl z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu w celach związanych z akcją „START BIZNES”.


DATA PUBLIKACJI: 2016-06-15 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x