Aktualność: Akcja udzielania informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą w Urzędzie Miasta Krakowa - zmiana częstotliwości oraz czas trwania dyżurów

Uprzejmie przypominamy o organizowanej przez Małopolski Oddział KIDP we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa stałej akcji udzielania informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą.

Począwszy od kwietnia 2021 r. nastąpi zmiana częstotliwości oraz czas trwania dyżurów.

Dyżury będą się odbywać w każdy roboczy poniedziałek miesiąca w godzinach 10:00-12:00.

Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a.

Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej itp.

Informacje o akcji zamieszczone są na stronach Urzędu Miasta Krakowa, Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych w budynku UMK przy ul. Wielickiej 28a.

W związku z powyższym bardzo prosimy i zachęcamy zainteresowanych doradców podatkowych do włączenia się do w/w akcji.

W sprawie szczegółów i ustalania terminów dyżurów prosimy o kontakt z Biurem Małopolskiego Oddziału KIDP pod nr tel. 12 429-20-31.

Doradca podatkowy za dzień konsultacji otrzyma wynagrodzenie w kwocie 200 zł netto (podstawa prawna: uchwała nr 9/2021/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zamówienia konsultacji podatkowych u doradców podatkowych w ramach akcji udzielania informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą prowadzonej w Urzędzie Miasta Krakowa).


DATA PUBLIKACJI: 2021-03-02 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x