Szczegóły szkolenia / imprezy

VAT w transakcjach transgranicznych
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 144 / 300
Koszty:  70.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
70.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
110.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-12-12
Data zakończenia: 2019-12-12
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Warunkiem udziału w szkoleniach jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca oraz dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310,  02-362 Warszawa  nr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017)- w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.

 

Liczba miejsc na szkoleniach (dla doradców podatkowych i pracowników) jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Odpłatność brutto za szkolenia w MOKIDP wynosi (podstawa prawna: Uchwała 4/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

 

§    70 zł dla doradcy podatkowego (40 zł rabat)

§  110 zł dla doradcy podatkowego (100% odpłatności)

§  135 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 

40,00 zł rabat przysługuje wyłącznie doradcom podatkowym spełniającym łącznie warunki§ opłacone składki członkowskie § brak zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia § posiadanie legitymacji.

 

Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie (podstawa prawna: Uchwała 4/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

 

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- bezpłatna wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 

- 35 zł brutto wersja papierowa (po zaznaczeniu opcji w panelu mDoradca)

 

Potwierdzenie udziału w szkoleniu w panelu mDoradca jest zakończonym procesem zgłoszenia się na szkolenie przez doradcę podatkowego. 


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy pisemnie (mailowo)zawiadomić Biuro MOKIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

 

W przypadku nie przekazania do Biura MOKIDP informacji na temat rezygnacji z zarezerwowanego miejsca we wskazanym przez Biuro MOKIDP terminie, rezygnujący pokrywa koszty niewykorzystanej rezerwacji w kwocie wskazanej jako odpłatność za szkolenie (podstawa prawna: Uchwała nr 24/2010/III Zarządu MOKIDP z dnia 10.11.2010 r. sprawie rezerwacji i anulacji miejsca w szkoleniach, konferencjach i imprezach integracyjnych organizowanych przez MOKIDP).

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x