Szczegóły szkolenia / imprezy

Prawo spółek dla doradcy podatkowego
Kategoria: Spółki
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 70 / 70
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-11-27
Data zakończenia: 2019-11-27
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

SZKOLENIE ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z PODKARPACKIM ODDZIAŁEM KIDP

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca oraz dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310,  02-362 Warszawa  nr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017)- w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.

 

Liczba miejsc na szkoleniu (dla doradców podatkowych i pracowników) jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi (podstawa prawna: Uchwała 61/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie  organizacji i kosztów szkolenia „Prawo spółek dla doradcy podatkowego” oraz odpłatności za udział w szkoleniu).

 

§   150,00 zł brutto dla doradców podatkowych niezalegających z płatnościami na rzecz KIDP (składki, faktury),

§  180,00 zł brutto  dla pracowników kancelarii doradców podatkowych,

§  250,00 zł brutto dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich Kancelarii.

 

 Cena obejmuje udział w szkoleniu, przerwę kawową, obiad oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które zostaną przesłane na wskazany adres mailowy. 

Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie (podstawa prawna: Uchwała 61/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie  organizacji i kosztów szkolenia „Prawo spółek dla doradcy podatkowego” oraz odpłatności za udział w szkoleniu).

 

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- bezpłatna wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 

 

Potwierdzenie udziału w szkoleniu w panelu mDoradca jest zakończonym procesem zgłoszenia się na szkolenie przez doradcę podatkowego. 

 

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy pisemnie (mailowo)zawiadomić Biuro MOKIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

 

W przypadku nie przekazania do Biura MOKIDP informacji na temat rezygnacji z zarezerwowanego miejsca we wskazanym przez Biuro MOKIDP terminie, rezygnujący pokrywa koszty niewykorzystanej rezerwacji w kwocie wskazanej jako odpłatność za szkolenie (podstawa prawna: Uchwała nr 24/2010/III Zarządu MOKIDP z dnia 10.11.2010 r. sprawie rezerwacji i anulacji miejsca w szkoleniach, konferencjach i imprezach integracyjnych organizowanych przez MOKIDP).


HARMONOGRAM SZKOLENIA:

   9:30 -10:00 – rejestracja uczestników,

10:00 – 12:30 – wykład – cz. I,

12:30 – 13:30 – przerwa obiadowa,

13:30 – 16:00 - wykład – cz. II.

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x