Szczegóły szkolenia / imprezy

WEBINARIUM: Postępowanie egzekucyjne w administracji - podstawy na tle orzecznictwa
Kategoria: Postępowanie egzekucyjne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 6.0
Zgłoszenia: 52 / 200
Koszty:  60.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
60.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-12-01
Data zakończenia: 2020-12-03
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY SZKOLENIOWEJ CLICKMEETING.

Szkolenie zostało podzielone na 3 części:

1 część – 1 grudnia 2020 r. – godzina 11:00-13:00

2 część – 2 grudnia 2020 r. – godzina 11:00-13:00

3 część – 3 grudnia 2020 r. – godzina 11:00-13:00

ZASADY REJESTRACJI:

Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca oraz dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017) - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.

Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w szkoleniu online upływa w dniu 30.11.2020 r. o godz. 14.00 (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia).

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły  się przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualne linki do szkolenia wraz z tokenami dostępu (zalecaną przeglądarką internetową jest Google Chrome, w przypadku innych przeglądarek mogą pojawić się problemy z transmisją). Na każdy dzień wykładu zostanie przesłany odrębny link. Link na konkretny dzień zostanie wysłany w dniu poprzedzającym w godzinach popołudniowych.

Cena dotyczy całości szkolenia.

Odpłatność brutto za szkolenia w MOKIDP wynosi (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

·        60 zł dla doradcy podatkowego (40 zł rabat)

·        100 zł dla doradcy podatkowego (100% odpłatności)

·        125 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 

40,00 zł rabat przysługuje wyłącznie doradcom podatkowym spełniającym łącznie warunki

·        opłacone składki członkowskie 

·        brak zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia 

·        posiadanie legitymacji.


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Małopolski Oddział KIDP (malopolski@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w webinarium, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).


Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

 

Materiały szkoleniowe zostaną przesłane po zakończonej transmisji wykładu. HARMONOGRAM SZKOLENIA:

 

Dzień 1 (2 h)

1.    Podstawy prawne postępowania egzekucyjnego w administracji.
2.    Postępowanie egzekucyjne, a egzekucja - różnice pojęć.
3.    Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego.
4.    Akta postępowania egzekucyjnego.
5.    Upomnienie i tytuł wykonawczy.

 

Dzień 2 (2 h)

1.    Wspólność majątkowa małżeńska, a egzekucja.
2.    Zarzuty – podstawowy środek zaskarżenia w egzekucji.
3.    Wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, a egzekucja.
4.    Skarga na czynności egzekucyjne.
5.    Zwolnienie składnika majątku spod egzekucji i obowiązek odstąpienia od czynności egzekucyjnych

 

Dzień 3 (2 h)

1.    Zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
2.    Umorzenie postępowania egzekucyjnego.
3.    Koszty egzekucyjne.
4.    Postępowanie zabezpieczające zobowiązania podatkowe - dualizm trybów stosowanych przez organy administracji.

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x