Szczegóły szkolenia / imprezy

WEBINARIUM "Spółki komandytowe i jawne jako podatnik CIT w 2021 roku"
Kategoria: Spółki komandytowe i jawne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 3.0
Zgłoszenia: 64 / 200
Koszty:  60.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
60.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-01-21
Data zakończenia: 2021-01-21
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY SZKOLENIOWEJ CLICKMEETING. 

 

Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi m.in. na pytania:

 

  1. na jakich zasadach zmieni się opodatkowanie podatkiem dochodowym działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej?
  2. co stanowią przepisy przejściowe – czy wypłata zysków zgromadzonych w spółce będzie podlegała opodatkowaniu? co z rozliczeniem strat podatkowych? co z prawem do odliczeń? co ze stosowaniem stawki 9%?
  3. czy spółki komandytowe obejmie zwolnienie „dywidendowe”? jak stosować odliczenie podatku dla komplementariusza – rocznie czy miesięcznie?
  4. na jakich zasadach możliwe jest „odroczenie” wejścia w opodatkowanie CIT do 1 maja 2021?
  5. czy na pewno opodatkowanie CIT dla spółki komandytowej będzie oznaczało zwiększenie obciążeń podatkowych – jakie elementy trzeba wziąć pod uwagę przy analizie skutków nowych regulacji?
  6. jakie działania mogą podjąć wspólnicy spółki komandytowej, aby zminimalizować negatywne efekty opodatkowania CIT?
  7. czy te działania mogą być uznane za unikanie opodatkowania? czy stanowią schemat podatkowy i podlegają raportowaniu MDR?
  8. oświadczenia w spółkach jawnych – kiedy są konieczne do uniknięcia opodatkowania CIT, jak złożyć je w nowych spółkach a jak w już istniejących

 

UWAGA! Autor szkolenia pracuje nad bezpłatnym e-bookiem – poradnikiem – w formie pytań i odpowiedzi, który dotyczyć będzie opodatkowania CIT spółek komandytowych i spółek jawnych. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość otrzymania bezpłatnego „egzemplarza” opracowania.

 

 

ZASADY REJESTRACJI:

Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca oraz w przypadku szkoleń odpłatnych dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, ul. Giełdowa 4C lok. 34,  01-211 Warszawa  nr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017) - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły  się przez panel mDoradca i w przypadku szkoleń odpłatnych opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualny link do szkolenia wraz z tokenem dostępu (zalecaną przeglądarką internetową jest Google Chrome, w przypadku innych przeglądarek mogą pojawić się problemy z transmisją). 

W przypadku szkoleń płatnych odpłatność brutto za szkolenia w MOKIDP wynosi (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

      §    60 zł dla doradcy podatkowego (40 zł rabat)

§  100 zł dla doradcy podatkowego (100% odpłatności)

§  125 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 

40,00 zł rabat przysługuje wyłącznie doradcom podatkowym spełniającym łącznie warunki: 

§ opłacone składki członkowskie 

§ brak zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia 

§ posiadanie legitymacji.


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy jest zobowiązany zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Małopolski Oddział KIDP (malopolski@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w webinarium, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

Materiały szkoleniowe zostaną przesłane po zakończonej transmisji wykładu. 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x