Szczegóły szkolenia / imprezy

PUBLIKACJA - PODATKI 2022
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 0.0
Zgłoszenia: 43 / 750
Koszty:  82.65zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
82.65zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
82.65zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-10-31
Data zakończenia: 2021-10-31
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo

Doradcy podatkowi

Małopolskiego Oddziału KIDP

Wydawnictwo C.H. BECK wystąpiło do Małopolskiego Oddziału KIDP z ofertą na wydanie publikacji PODATKI 2022 dla doradców podatkowych (kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych z planowanym stanem prawnym na styczeń 2022 r.), w ramach której doradcy podatkowi mogą na preferencyjnych warunkach zakupić publikację.

Koszt publikacji 69,00 zł brutto/egzemplarz oraz koszt wysyłki i pakowania 13,65 zł brutto od każdej paczki. 

Wyżej wymieniona cena możliwa jest do uzyskania przy minimalnym nakładzie w zamówieniu: 100 egzemplarzy.

Standardowa cena publikacji to 119,00 zł brutto.

Mając na uwadze powyższe Małopolski Oddział KIDP chcąc umożliwić Państwu zakup publikacji na preferencyjnych warunkach postanowił pośredniczyć w złożeniu zamówienia.

Chęć zamówienia publikacji proszę zgłaszać poprzez  system internetowy mDoradca (zakładka: szkolenia-> lista szkoleń i imprez -> PUBLIKACJA – PODATKI 2022).

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisane w zgłoszeniu dane do faktury VAT – faktura VAT będzie wystawiana bezpośrednio przez wydawnictwo C.H. BECK. W przypadku tych Państwa, którzy chcą otrzymać publikację na inny adres niż adres Państwa siedziby proszeni są o zgłoszenie tego faktu drogą mailową na adres: malopolski@kidp.pl

Zamówienia na publikację będą zbierane do 31 października 2021 r. – zamówienie zostanie zrealizowane, gdy zostanie spełniony minimalny nakład zamówienia – 100 sztuk.

Zakres merytoryczny publikacji:

 • Ordynacja podatkowa
 • Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Ustawa o podatku od towarów i usług
 • Ustawa o podatku akcyzowym
 • Ustawa o podatku od spadków i darowizn
 • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Ustawa o opłacie skarbowej
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa o podatku tonażowym
 • Ustawa o doradztwie podatkowym
 • Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzenia wykonawcze
 • Ustawa o rachunkowości

Informacje dodatkowe:

 • Format A4 (210X295), ok 1100 stron
 • Oprawa zintegrowana
 • Druk wewnątrz czarno-biały

Oprócz publikacji otrzymacie Państwo zdrapkę z kodem dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis (dostęp będzie obowiązywał do 30 czerwca 2022 r.)

Tych z Państwa, którzy są zainteresowaniu zakupem publikacji proszę o dokonanie zamówienia poprzez panel mDoradca.

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x