Szczegóły szkolenia / imprezy

SZKOLENIE KRAKÓW "Polski Ład po zmianach"
Kategoria: Polski Ład
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 178 / 200
Koszty:  60.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
60.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-10-26
Data zakończenia: 2022-10-26
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

POWYŻSZE SZKOLENIE ZOSTAŁO ZAPLANOWANE W FORMIE STACJONARNEJ (miejsce - Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział Leśny, Al. 29 Listopada 46). 

 

W PRZYPADKU POGORSZENIA SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z PANDEMIĄ LUB WPROWADZENIA OBOSTRZEŃ UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH ORGANIZACJĘ SZKOLENIA W FORMIE STACJONARNEJ, ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY FORMY SZKOLENIA NA SZKOLENIE ONLINE (ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU CLICKMEETING).

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZMIANY FORMY SZKOLENIA ORGANIZATOR POWIADOMI O TYM FAKCIE, ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU mDORADCA ORAZ DROGĄ MAILOWĄ, OSOBY ZGŁOSZONE NA DANE SZKOLENIE.
ZASADY REJESTRACJI:

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca oraz dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, ul. Giełdowa 4C lok. 34,  01-211 Warszawa  nr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017) - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.

W przypadku szkoleń płatnych odpłatność brutto za szkolenia w MOKIDP wynosi (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

      §    60 zł dla doradcy podatkowego (40 zł rabat)

§  100 zł dla doradcy podatkowego (100% odpłatności)

§  125 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 

40,00 zł rabat przysługuje wyłącznie doradcom podatkowym spełniającym łącznie warunki: 

§ opłacone składki członkowskie 

§ brak zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia 

§ posiadanie legitymacji.


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca jest zobowiązany zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Małopolski Oddział KIDP (malopolski@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne). 

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x