Szczegóły szkolenia / imprezy

WEBINARIUM "PODATEK AKCYZOWY - W TYM WYROBY WĘGLOWE I FOTOWOLTAIKA" - odtworzenie webinarium z dnia 13 czerwca 2022 r.
Kategoria: Podatek akcyzowy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 21 / 180
Koszty:  60.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
60.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-08-26
Data zakończenia: 2022-08-29
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zapraszamy Państwa na odtworzenie webinarium „Podatek akcyzowy - w tym wyrobny węglowe i fotowoltaikaktóre odbyło się w dniu 13 czerwca 2022 r. (wykładowca Piotr Paszek).

 Webinarium będzie dostępne dla Państwa w dniach 26-29 sierpnia 2022 r.

·      rozpoczęcie: 26 sierpnia  2022 r. godz. 13:00

·      zakończenie: 29 sierpnia 2022 r. godz. 16:00

Czas trwania webinarium: ok. 5 godzin. 

We wskazanych powyżej terminach możecie Państwo o dowolnej porze obejrzeć nagranie.

ZASADY REJESTRACJI:

Warunkiem udziału w odtworzonym webinarium jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca oraz dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017) - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca  otrzymają na adres mailowy indywidualny link do webinarium wraz z tokenem dostępu (zalecaną przeglądarką internetową jest Google Chromew przypadku innych przeglądarek mogą pojawić się problemy z transmisją). Link do transmisji będzie wysłany 26 sierpnia 2022 r. około godziny 13:00.


DLA OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W SZKOLENIU W DNIU 13 CZERWCA 2022 R. ODTWORZENIE SZKOLENIA JEST BEZPŁATNE. 

PONIŻSZE WARUNKI ODPŁATNOŚCI DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE OSÓB, KTÓRE NIE UCZESTNICZYŁY W SZKOLENIU W DNIU 13 CZERWCA 2022 R. 

Odpłatność brutto za szkolenia w MOKIDP wynosi (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

      §    60 zł dla doradcy podatkowego (40 zł rabat)

§  100 zł dla doradcy podatkowego (100% odpłatności)

§  125 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 40,00 zł rabat przysługuje wyłącznie doradcom podatkowym spełniającym łącznie warunki

§ opłacone składki członkowskie 

§ brak zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia 

§ posiadanie legitymacji.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Małopolski Oddział KIDP (malopolski@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w webinarium, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

 Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na adresy mailowe wpisywane podczas zgłoszenia – podanie błędnego adresu mailowego będzie wiązało się z brakiem możliwości wysłania linka z dostępem do transmisji.

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x