Szczegóły szkolenia / imprezy

WEBINARIUM "Prawo spółek - wprowadzenie"
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 6.0
Zgłoszenia: 56 / 180
Koszty:  60.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
60.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-11-14
Data zakończenia: 2022-11-15
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

WEBINARIUM ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY SZKOLENIOWEJ CLICKMEETING. 

 

 

ZASADY REJESTRACJI:

Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca oraz dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, ul. Giełdowa 4C lok. 34,  01-211 Warszawa  nr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017) - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.

Szkolenie zostało podzielone na 2 części (2 dni):

·        14 listopada 2022 r. (10:00-13:30), link dostępu do szkolenia zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy w dniu 10 listopada br. po godzinie 14:00,

·        15 listopada 2022 r. (10:00-13:30), link dostępu do szkolenia zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy w dniu 14 listopada br. po godzinie 14:00.

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualny link do szkolenia wraz z tokenem dostępu (zalecaną przeglądarką internetową jest Google Chrome, w przypadku innych przeglądarek mogą pojawić się problemy z transmisją).

Odpłatność brutto za szkolenia w MOKIDP wynosi (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego). Cena obejmuje 2 dni wykładów.

·        60 zł dla doradcy podatkowego (40 zł rabat)

·        100 zł dla doradcy podatkowego (100% odpłatności)

·        125 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 

40,00 zł rabat przysługuje wyłącznie doradcom podatkowym spełniającym łącznie warunki: 

·        opłacone składki członkowskie 

·        brak zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia 

·        posiadanie legitymacji.

 

 

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy jest zobowiązany zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Małopolski Oddział KIDP (malopolski@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w webinarium, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x