Szczegóły szkolenia / imprezy

SZKOLENIE KRAKÓW "Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych"
Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 121 / 200
Koszty:  60.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
60.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-12-13
Data zakończenia: 2022-12-13
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


PARTNEREM SZKOLENIA JEST TUiR WARTA S.A.


POWYŻSZE SZKOLENIE ZOSTAŁO ZAPLANOWANE W FORMIE STACJONARNEJ(miejsce - Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział Leśny, Al. 29 Listopada 46).

W PRZYPADKU POGORSZENIA SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z PANDEMIĄ LUB WPROWADZENIA OBOSTRZEŃ UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH ORGANIZACJĘ SZKOLENIA W FORMIE STACJONARNEJ, ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY FORMY SZKOLENIA NA SZKOLENIE ONLINE (ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU CLICKMEETING).

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZMIANY FORMY SZKOLENIA ORGANIZATOR POWIADOMI O TYM FAKCIE, ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU mDORADCA ORAZ DROGĄ MAILOWĄ, OSOBY ZGŁOSZONE NA DANE SZKOLENIE.

ZASADY REJESTRACJI:

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwapoprzez panel mDoradcaoraz dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski,ul.Giełdowa 4C lok. 34, 01-211 Warszawanr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017) -w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.

W przypadku szkoleń płatnych odpłatność brutto za szkoleniaw MOKIDP wynosi(podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

§60 złdla doradcy podatkowego (40 zł rabat)

§100 złdla doradcy podatkowego (100% odpłatności)

§125 złdla pracownika doradcy podatkowego

40,00 złrabat przysługuje wyłącznie doradcom podatkowym spełniającym łącznie warunki:

§opłacone składki członkowskie

§brak zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia

§posiadanie legitymacji.


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca jest zobowiązany zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Małopolski Oddział KIDP (malopolski@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia26 listopada 2019r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

Materiały szkoleniowe(w przypadku przygotowania przez wykładowcę)dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestnikówszkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x