Szczegóły szkolenia / imprezy

WEBINARIUM "Ceny transferowe: zamknięcie roku 2021, obowiązki za rok 2022, podstawowe zasady sporządzania analiz cen transferowych"
Kategoria: Ceny transferowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 17 / 180
Koszty:  60.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
60.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-12-15
Data zakończenia: 2022-12-15
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

WEBINARIUM ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY SZKOLENIOWEJ CLICKMEETING. 

 

 

ZASADY REJESTRACJI:

Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca oraz dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, ul. Giełdowa 4C lok. 34,  01-211 Warszawa  nr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017) - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualny link do szkolenia wraz z tokenem dostępu (zalecaną przeglądarką internetową jest Google Chrome, w przypadku innych przeglądarek mogą pojawić się problemy z transmisją). Link dostępu do szkolenia zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy w dniu poprzedzającym szkolenie po godzinie 14:00. 

Odpłatność brutto za szkolenia w MOKIDP wynosi (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

·        60 zł dla doradcy podatkowego (40 zł rabat)

·        100 zł dla doradcy podatkowego (100% odpłatności)

·        125 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 

40,00 zł rabat przysługuje wyłącznie doradcom podatkowym spełniającym łącznie warunki: 

·        opłacone składki członkowskie 

·        brak zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia 

·        posiadanie legitymacji.


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy jest zobowiązany zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Małopolski Oddział KIDP (malopolski@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w webinarium, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie (podstawa prawna: Uchwała 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

 

Jednocześnie informujemy, iż po zakończonym webinarze weryfikowana jest obecność (na podstawie logowań do systemu). Niepełne uczestnictwo w wydarzeniu skutkuje zmniejszeniem liczby punktów kwalifikacyjnych, które zostaną naliczone (proporcjonalnie do czasu uczestnictwa zgodnie z zasadami określonymi w Zasadach Etyki Doradców Podatkowych).

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x