Szkolenia

ZGŁOSZENIA:

Warunkiem udziału w szkoleniach jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez panel mDoradca (panel szkolenia) lub przesłanie karty zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, ul. Giełdowa 4c/34,  01-211 Warszawa  mBank nr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017)

        Na przelewie proszę podać datę szkolenia, nazwisko doradcy i nr wpisu.

 

Odpłatność brutto za szkolenia w MOKIDP wynosi (podstawa prawna: Uchwała nr 100/2019/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego)

 

a) w przypadku organizacji szkolenia w trakcie którego nie jest zapewniony uczestnikom serwis kawowy:

-  100,00 zł brutto dla doradców podatkowych,

- 125,00 zł brutto dla pracowników kancelarii doradców podatkowych.

 

b) w przypadku organizacji szkolenia w trakcie którego jest zapewniony uczestnikom serwis kawowy:

- 120,00 zł brutto dla doradców podatkowych,

- 145,00 zł brutto dla pracowników kancelarii doradców podatkowych.

 

Zarząd postanowił udzielić rabatu w wysokości 40,00 zł brutto doradcom podatkowym spełniającym łącznie poniższe warunki:

§  opłacone składki członkowskie,

§  brak zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia,

§  posiadanie legitymacji.

 

 

Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie.

 

 

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę):

- bezpłatna wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników,

- 45 zł brutto wersja papierowa (na pisemne zamówienie)

 

Jak zapisać się na szkolenie poprzez panel mDoradca?

  1. Zalogować się do panelu mDoradca.
  2. W module Szkolenia na liście szkoleń w opcjach wybrać ikonę ,,Wyślij zgłoszenie'' na wybrane szkolenie.
  3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  4. Ponownie kliknąć przycisk ,,Wyślij zgłoszenie”.
  5. Potwierdzić zgłoszenie (ikona Potwierdź Zgłoszenie)
  6. Dodatkowo zostanie wysłany mail do doradcy z linkiem, który również umożliwia potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Kontakt

tel.: (12) 429 20 31
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków

tel. (12) 429 20 31
fax. (12) 421 07 41

x
x